Co se děje

smart_life_s

Smart Life v éře IoT

Sdělovací technika, Technologická platforma internetu věcí a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj pořádají

24. ledna 2017 od 10 hodin, KPMG, Pobřežní 648/1a, Praha 8

Výhody smart technologií představují politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní žít náš každodenní život odpovědnějším a příjemnějším způsobem – zkrátka Smart Life. Začínáme teprve objevovat možnosti Internetu věcí – IoT. Všudypřítomnou konektivitu lidí a věcí a  dostupnost dat a jejich analýzu v reálném čase. Vývoj, který se řídí Mooreovým zákonem. Vedle klasické propagace technologického pokroku je však třeba se současně soustředit na sociologické aspekty a na to, jak navrhovat úspěšné socio-technické systémy. Sociální inovace mají rozhodující vliv na to, zda se technologická invence stane rozšířenou inovací. Pouze pokud vývoj IoT skutečně vyústí ve společenskou přidanou hodnotu, může být duální charakter socio-technických inovací naplněn.

Hlavní témata:

• Udržitelnost rozvoje jako významný faktor
• Blízký horizont – Vize 2030
• Energie a jejich chytré využití
• Od Smart měst ke Smart regionům
• Smart Mobility jako nezbytný předpoklad

• Zdraví především – Smart Health
• Inteligentní domácí spolupracovníci
• Standardy a zajištění bezpečnosti
• Bezpečné hranice v éře IoT
• Vzdělávání a dovednosti pro Smart LifeConnecting

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz.
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Původní pozvánka