Trendy

Nove_trendy_1

Současný vývoj a trendy elektromobility v Německu

Elektromobilita

 • Elektromobilita patří od roku 2007 mezi hlavní témata spolkové vlády
 • V roce 2009 byl schválen „Národní plán elektromobility“
 • stanovuje rámec a dílčí cíle, vedoucí k dosažení vedoucí pozice SRN na trhu automobilů s alternativními pohony
 • V roce 2010 byla zřízena „Národní platforma elektromobility“ (NPE)
 • NPE řídí průběh a realizaci jednotlivých cílů, stanovených národním plánem elektromobility Nejaktuálnější dokument, který upravuje tuto problematiku „Akt elektromobility“ a je účinný od 1. ledna 2015 a uzákoňuje přednostní zacházení vůči všem automobilům s alternativním pohonem a příslušným značením
 • cílem je dosažení jednoho milionu elektromobilů, které by se měly pohybovat na německých silnicích už v roce 2020
 • SRN do roku 2020 se chce stát největším výrobcem i dodavatelem na poli alternativní dopravy

Pro splnění těchto cílů stanovila „Národní platforma elektromobility“ (NPE) tři fáze

 • První fáze probíhala mezi lety 2010 – 2014, jednalo se o přípravnou fázi, zaměřenou především na výzkum a vývoj
 • Druhá fáze započala v letošním roce a bude trvat až do roku 2017. Hlavní snahou je nyní budování silnější pozice na trhu, zvýšení počtu elektromobilů a rozšíření napájecí infrastruktury
 • Třetí fáze proběhne mezi roky 2018 až 2020, kdy by měl být udržitelný model již dotvořen a etablován a měl by se přeměnit v masový trh

Formy podpory

 • jsou poskytovány ve formě peněžních i nepeněžních pobídek podporujících koupi elektromobilů
 • jsou zajištěny zejména skrze daňové úlevy vlastníkům elektromobilů
 • Pro lehčí dosažitelnost alternativních dopravních prostředků běžným spotřebitelům investuje vláda v současné době do několika výzkumných projektů ve výrobě
 • mají tak do budoucna přinést inovace a zefektivnění sériové výroby a tím i možnost nižších pořizovacích cen
 • Zákon o elektromobilitě (EmoG) zaručující preferenční zacházení elektrickým vozidlům
 • je účinný od 1. ledna 2015

Daňové úlevy

Osvobození od daně z vozidla

 • mělo by se vztahovat na všechna vozidla s elektrickým pohonem
 • pro automobily, které budou zaregistrovány do 31. 12. 2015, se osvobození prodlouží ze současných pěti na deset let
 • pětileté osvobození od daně pak bude zaručeno všem vozům, které budou nově zaregistrovány v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 ¨

Zdanění služebních vozidel

 • měla by se upravit pravidla pro soukromé užívání elektrických a hybridních firemních vozidel
 • Změní se způsob vypočítávání daňových úlev
 • Cílem je zajistit, aby vyšší cena elektrických nebo hybridních vozů ve srovnání s konvenčními nebyla překážkou při rozhodování o pořízení vozidla s alternativním pohonem

Silniční opatření

Speciální parkovací místa

 • tato parkovací místa budou určena pouze pro elektromobily
 • spolková vláda nyní pracuje na novém jednotném značení těchto míst

Povolení vjezdu

 • se týká především nákladních a dodávkových automobilů, s elektrickým pohonem
 • povolení vjezdu i na území, kde ho mají vozidla s konvenčním pohonem zakázaný
 • jedná se o místa s dočasně omezeným vjezdem, nebo o zóny, kam konvenční vozidla nemohou kvůli hluku

Silniční pruhy

 • vyhrazené autobusové dopravě
 • plánuje se zavedení speciálních pruhů přímo pro elektromobily

Značení

 • všechny elektromobily budou podle „Aktu elektromobility“ označeny modrou nálepkou aby byly odlišeny od vozidel s konvenčním pohonem
 • SRN bude usilovat o zavedení značení elektromobilů v celé EU

Zpráva o dosavadním vývoji a doporučení NPE do budoucna

 • v roce 2014 bylo na trh uvedeno 17 nových modelů vozů
 • v roce 2015 by to mělo být dalších 12 nových modelů
 • první fáze plánu elektromobility proběhla úspěšně
 • do výzkumu a vývoje bylo investováno cca 2 mld. €
 • dalším krokem je dosažení vyššího podílu na trhu

Doporučení „Národní platforma elektromobility“

 1. Zavést speciální odpisy pro užitkové vozy
 • formou finanční pobídky
 1. Implementace již navrhovaného legislativního balíčku „Electric Mobility“
 • jedná se o formu podpory elektromobility nepeněžní povahy
 1. Posílení investic směřujících na výstavbu veřejně dostupné nabíjecí sítě
 • hustota sítě a její dostupnost musí držet krok a rozrůstat se úměrně se zvyšujícím se počtem elektromobilů
 • NPE odhaduje, že do roku 2020 bude potřeba do napájecí sítě investovat ještě ca 550 mil. €
 1. Implementace směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a doporučených standardů silniční mapy verze 3.0
 1. Implementace nových iniciativ pro zadávání privátních a veřejných zakázek
 • jde o způsob rozšíření skupiny zákazníků o nové cílové skupiny
 1. Pokračovat ve výzkumu a vývoji v nových oblastech s vládní podporou
 • NPE doporučuje spolkové vládě uvolnit na výzkum a vývoj částku v minimální výši 360 mil. €
 1. Výzkum a propagace dlouhodobé výroby elektrických článků v SRN
  • výroba optimalizovaných a lepších elektrických článků
  • dle odhadu NPE by mělo dojít do roku 2020 k vytvoření ca 30 000 nových pracovních míst
  • Sektor průmyslu se dohodl na vytvoření dohody o národní spolupráci
  • zjednoduší proces dobíjení a následného vyúčtování elektřiny, která je spotřebována při dobíjení autobaterie

Financování německou spolkovou vládou

 • poskytuje financování čtyřem „ukázkovým regionům“
 1. Berlin/Brandenburg
 2. Baden-Würrttemberg
 3. Bavorsko/Sasko
 4. Dolní Sasko
 • v každém z těchto regionů spolupracuje přes 500 partnerů
 • tato činnost je financována vládním programem „Electric Mobility Showcases Programme“
 • německá vláda zvolila od roku 2012 dalších 22 vlajkových projektů, tzv. „lighthouse projects“
 • jsou zaměřeny na vývoj technologií, které by mohly v budoucnu pomoci snížit pořizovací náklady vozidel

Elektromobilita a automobilové koncerny

 • Největší německý veletrh ve Frankfurtu v oblasti mobility představil tento rok nové typy elektromobilů „Porsche mission E“, který má výkon 600 koní
 • dojezdová vzdálenost 500 km E-SUV „Audi E-tron Quattro“
 • výkon až 435 koní a dojezdová vzdálenost se pohybuje kolem 500 km

Nejprodávanější ekologické modely

 • „Tesla S“ – maximální rychlost 250 km/h
 • „Kia Soul EV“ – dojezdová vzdálenost 212 km