Zdravé prostředí a životní styl

foto_PS_Smart_Life_Introduction

PS Smart Life a její propojení s PS 03 Smart Cities

RNDr. Petr Beneš

Zaměření: Změna životního stylu (Smart Life) a nezbytnost vzniku ekonomických znalostních center v éře Internetu věcí (IoT), který je stimulem pro rozvoj Smart technologií.

Strategie: Smart LIfe to je spojitý řetězec Smart Technologií, Smart Grids, Smart Factory, Smart Health IT, Smart Cities, Smart Mobility, Smart Building, Smart Home, Smart TV a dalších produktů a služeb propojených v Internetu věcí.

Strategie slupiny Smart Life a Smart Cities jsou spojeny prostřednictvím očekávání, že digitální datové prosíťované technologie mohou být využity pro rekonfigurování aspektů našeho každodenního života směrem ke:

 • smart ekonomice (posílení inovací),
 • smart státní správě (eGovernment),
 • smart mobilitě (inteligentní dopravní systémy),
 • smart životnímu prostředí (udržitelnost a zelená energie),
 • smart životu (zdokonalování kvality života a zvyšování bezpečnosti),
 • smart lidem (lépe informované obyvatelstvo, posilování jeho kreativity, inkluzivity, kompetentnosti a spoluúčasti).

Cíle: Prostřednictvím odborného média ST (Smart Technologie pro udržitelný rozvoj) a zavedených i nových titulů odborných konferencí Smart Life, eHealth Day, Industry 4.0 a RFID Future, Inteligentní budovy a města, ICT Day – Kybernetická bezpečnost, Inteligentní vložené systémy, Inteligentní doprava a Smart City vytvářet znalostní ekosystém pro technologické strategie udržitelného rozvoje CBCSD.

Založení technologické platformy IoT v rámci PS Smart Life:

Současný vývoj v oblasti inovativních technologií a podpora EU v této oblasti nás přiměly k iniciaci nové aktivity, založení technologické platformy v oblasti Internetu věcí. V založení platformy spatřujeme podporu inovační politiky Evropské komise vyjádřené v agendě jednotného digitálního státu, kde patří Internet mezi stěžejní body. Mezi hlavní cíle této technologické platformy patří:

 • Zasazení se o rozvoj oblasti Internetu věcí, identifikace a odstranění bariér jejího rozvoje;
 • Podpora sdílení znalostí a informací, rozpracování a aktualizace strategických dokumentů;
 • Iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblasti Internetu věcí;
 • Zasazení se o zlepšování inovačního prostředí v oblasti Internetu věcí;
 • Propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti Internetu věcí;
 • Koordinace řešení výzev odvětví Internetu věcí a uplatnění nových technologií
 • Provozování školení a jiných vzdělávacích aktivit s cílem podpořit znalost a orientaci v problematice Internetu věcí směrem ke společnosti;
 • Organizace nebo podílení se na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání;
 • Poskytování a organizace vzdělávacích a konzultačních služeb;
 • Navázání hlubší spolupráce s evropskými technologickými platformami zaměřenými na Internet věcí a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti;
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.

Vzhledem významu a zaměření Vaší instituce, bychom Vás rádi požádali o účast na této aktivitě. Díky podpoře ze strany EU a státních orgánů je tato účast bezplatná.

Předem Vám děkuji za Vaše vyjádření podpory
RNDr. Petr Beneš
jednatel
Sdělovací technika / Smart Technology

benes@stech.cz
603 417 948